Základná umelecká škola, Ulica Mozartova 10, Trnava